Lò hơi và nhiệt điện

Từ khi thành lập tới này, Vinaref đã trực tiếp thi công và sửa chữa rất nhiều các loại lò hơi nhiệt điện với công nghệ đốt và nhiên liệu đốt khác nhau, bao gồm cả các nhà máy đốt rác phát điện. Chúng tôi sản xuất và cung cấp toàn bộ các dòng vật liệu chịu lửa cho lò hơi, bao gồm bê tông chịu lửa, gạch chịu lửa, bê tông cách nhiệt.... 

 

 

 

Bê tông chịu lửa cao nhôm cho lò hơi nhiệt điện

Bê tông chịu lửa SiC bọc ống sinh hơi

Gạch samot 

Bông gốm, bông thủy tinh bảo ôn

Gạch cao nhôm 

Bê tông chịu mài mòn 

Gạch SiC 

Bê tông cách nhiệt


page