Thùng rót đúc

Vinaref cung cấp nhiều thiết kế vật liệu chịu lửa khác nhau cho các loại thùng rót, tùy theo kích thước từ nhỏ đến lớn và kim loại được đúc. Ngoài ra chúng tôi còn sản xuất các loại thùng rót được đúc sẵn bằng bê tông chịu lửa theo thiết kế yêu cầu.


Thùng rót đổ bê tông chịu lửa

VINCAST L80 A

VINCAST AM92

Thùng rót xây gạch chịu lửa

VHA 65

VLB 800

Bột vá nguội, vá nóng thùng rót

VINPLAST M70 H

VINPLAST M70

 

 

page