Thùng rót thép

Thùng rót thép là công đoạn tiêu thụ lượng vật liệu chịu lửa lớn nhất trong ngành thép. Vật liệu chịu lửa cho thùng rót thép được thiết kế riêng tùy theo phương pháp luyện, loại xỉ và kích thước thùng. 
 
Vinaref sản xuất tất cả các loại vật liệu chịu lửa cho thùng rót thép, bao gồm cả gạch MgO-C và bột phun vá.

 

 

 

Gạch MgO-C lớp làm việc và tuyến xỉ

VMC 14A

VMC 18A

VMC 10A

Lớp vĩnh cửu

VINCAST L80A

VHA 60

Bê tông chịu lửa lớp đáy

VINCAST AM92

VINCAST AM95

Bột phun vá thùng thép

VINGUN M70

VINGUN MAG90


page