Luyện gang

Công đoạn luyện gang gồm hai công đoạn chính: luyện cốc và luyện gang. Với kinh nghiệm hàng chục năm đồng hành cùng các nhà máy liên hợp gang thép tại Việt Nam, Vinaref đã phát triển và đưa ra thị trường nhiều dòng sản phẩm gạch và bê tông chịu lửa đặc chủng cho các ứng dụng cho các hệ thống lò cốc, lò gió nóng và lò cao. 

 

 

 

Gạch chịu lửa samot, cao nhôm cho lò luyện cốc

Bê tông chịu lửa bền sốc nhiệt cho cửa lò cốc

Bê tông chịu lửa gốc silic vá buồng cốc
Bê tông chịu lửa cho lò cao

Gạch chịu lửa samot, cao nhôm cho lò cao

Bê tông chịu lửa cho máng ra gang và máng xỉ

 

 

page