Đúc gang thép

Các sản phẩm chịu lửa cho ngành đúc gang thép có yêu cầu cao do sự đa dạng về các loại hợp kim được nấu luyện, nhiệt độ nấu cao, cùng với khuynh hướng chung cải thiện chất lượng sản phẩm đúc để phù hợp với các yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng.

Vinaref sản xuất tất cả các dòng sản phẩm phục vụ trong mọi công đoạn đúc luyện các hợp kim từ gang và thép, bao gồm lò trung tần, lò điện hồ quang và thùng rót đúc.

 

Bột đầm khô cho lò trung tần

Gạch ống, gạch cốc rót

Gạch MgO-C cho lò điện hồ quang
Bê tông chịu lửa cho thùng rót

Bê tông chịu lửa vá thùng trung gian, thùng rót

Bột đầm Carbon cho lò điện hồ quang

 

 

page