Thùng trung gian

Thùng trung gian chịu trách nhiệm điều chỉnh và dẫn dòng thép nóng chảy từ thùng rót thép vào máy đúc liên tục. Xu hướng hiện đại của thùng trung gian là sử dụng các loại vật liệu sạch để không ảnh hưởng đến chất lượng nước thép, có tính kinh tế và mức độ tiêu hao tối ưu.

Đối với thùng trung gian, Vinaref sản xuất các loại bột phun và đầm lớp làm việc, bê tông lớp vĩnh cửu và các phụ kiện điều chỉnh dòng chảy như tấm chắn xỉ, tấm chịu va đập, gạch bệ,... 

 

Lớp làm việc 

VINRAM 70DV

VINGUN MAG90

Lớp vĩnh cửu

VINCAST L60BZ

VINCAST L80B

Phụ kiện cho thùng trung gian

VINBLOCK 80

VINBLOCK AM92


page