Luyện thép

Với khởi điểm được thành lập bởi những kỹ sư làm việc tại nhà máy thép đầu tiên của Việt Nam, vật liệu chịu lửa cho ngành luyện thép là một trong những thế mạnh của Vinaref. Chúng tôi sở hữu năng lực thiết kế, sản xuất và cung cấp vật liệu chịu lửa cho hầu hết các công đoạn trong sản xuất thép.
 

 

 

Bê tông và gạch chịu lửa cho lò cao

Bê tông chịu lửa cho máng gang 

Bê tông, gạch ASC cho torpedo và thùng nước gang

Gạch MgO-C, bột vá lò thổi oxy

Gạch MgO-C, bột đầm và bê tông chịu lửa cho lò điện hồ quang

Bột đầm lò, bê tông chịu lửa cho lò điện trung tần

Gạch chịu lửa MgO-C, AMC, bê tông chịu lửa cho thùng rót thép

Bê tông chịu lửa và bột đầm khô, bột phun cho thùng trung gian

Phụ kiện cho thùng thép và thùng trung gian: gạch bệ, cốc xả, gạch thấu khí,...


page