Lò trung tần

Lò trung tần là thiết bị không thể thiếu trong các dây chuyền đúc gang và thép. Tính linh động, chi phí đầu tư và vận hành thấp đã dẫn tới xu hướng thay thế các loại lò cổ điển như lò điện hồ quang, lò đứng,... bằng lò trung tần. 
Vinaref sản xuất tất cả các sản phẩm sử dụng cho lò trung tần, bao gồm bột trát vòng đồng cảm ứng, bột đầm lò, bột vá lò và bê tông đắp miệng lò.

Bột trát vòng đồng cảm ứng

VINPLAST CL70

VINPLAST CL92

Bột đầm lò

VINRAM SP85

VINRAM MAG92

Bột vá lò

VINPLAST M70

VINPLAST MAG90

Bê tông đắp miệng lò

VINPLAST M70

 


page