Lò luyện cốc

Lò luyện cốc có hai thiết kế chính: lò luyện cốc thu hồi nhiệt và lò luyện cốc thu hồi phụ phẩm. Cả hai thiết kế đều được ứng dụng rộng rãi trên thế giới và tại Việt Nam, và mỗi thiết kế đều có yêu cầu riêng về vật liệu chịu lửa.
Vinaref sản xuất các loại gạch samot, cao nhôm, bê tông chịu lửa gốc silic và cao nhôm cho cửa lò, và bê tông silic vá lò.

 

Cửa lò cốc 

VINCAST NS95

VINCAST MW50

Gạch xây buồng cốc

VSA 35

VHA 65

Bê tông vá buồng cốc

VINRAM NS90

VINCAST NS90


page